Vad är EU?

Sedan 1993 är den Europeiska unionen (EU) en reglerad sammanslutning mellan 28 europeiska demokratiska länder och världens största handelsblock. EU är en modern fortsättning på Europeiska kol- och stålgemenskapen vars syfte var att få slut på krigen i Europa.

Enligt unionsfördraget Maastrichtfördraget är EU:S främsta uppgift att verka för fred, Unions gemenskap där värden som demokrati, jämlikhet och välfärd står i fokus. En annan viktig grundprincip inom EU är att skapa en inre marknad med fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital. Numera är EU även en monetär union (EMU) där EURO är en gemensam valuta. Staterna själva haft beslutande rätt kring huruvida man skall ingå i den monetära unionen eller inte, endast 19 EU-länder av 28 har valt att ersätta den nationella valutan med EURO.

Bild på EU flagga

Vad innebär medlemskapet
för Svenska medborgare?

Sveriges medlemskap i EU, den 1 januari 1995, gör oss till medborgare i unionen. Unionsmedborgarskapet ersätter inte det nationella medborgarskapet utan är ett medborgarskap utöver det nationella. Det europeiska medborgarskapet påverkar oss på ett flertal sätt genom de rättigheter som medborgarskapet medför.

I vardagen märks rättigheterna bäst man reser i Europa, noggranna passkontroller och speciella visumtvång har nästan försvunnit. Flyktingkrisen har emellertid inneburit ett bakslag för rörelsefriheten. Inom ett par år hoppas EU att passkontrollerna helt kan försvinna mellan medlemsländer baserat på det s.k. Schengen-avtalet. Om man vistas en längre tid i ett annat medlemsland kan man som unionsmedborgare ha rätt till ytterligare rättigheter.

Grundläggande rättigheter för svenska EU-medborgare:

Vill du veta mer?

Här hittar du mer information: