Arbetet utgår från EU-regler

Den europeiska bankunionen omfattar samtliga euroländer, därutöver kan enskilda medlemsländer ansluta sig om de vill. Tanken med bankunionen i EU är att Europeiska centralbanken (ECB) skall övervaka och utöva tillsyn över de största bankerna. Vad man främst vill uppnå är finansiell stabilitet och om möjligt undvika att ekonomiska problem hos enskilda banker påverkar ländernas samhällsekonomi allvarligt.

Några viktiga EU-regler är bland annat följande:

  • Att det finns enhetliga kapitalkrav ställda på banker som bedriver verksamhet inom EU.
  • Att det skall finnas insättningsgarantier för bankkunderna (där bankerna skall kunna garantera insatta belopp på upp till 100 000 euro).
  • Kreditgivare skall erbjuda sina kunder Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (sekki-blankett).Vill du veta mer?

Här hittar du mer information: