Sidans historik

Initialt drevs EuropainForum.se som en informationssatsning från kommissionen i samarbete med svensk förvaltning och Kommerskollegiums enhet för Europainformation. Målet var att kunna förmedla kunskap om EU och med hög serviceanda lämna opartisk information av hög kvalitet. Handläggarna som drev sajten då var samhällsvetare och jurister.

Flera av de tjänster som Europainformationsenheten tidigare erbjöd upphörde den 1 juni 1998.

Vilka är Kommerskollegium?

Kommerskollegium är regeringens expertmyndighet för utrikeshandel och handelspolitik. Kommerskollegium axlar en viktig roll — att vara svensk kontaktpunkt för företag och enskilda i frågor och problem som gäller den inre marknaden (EU). Kommers arbetar för en fri öppen handel med klara spelregler, både inom och utanför EU. Idag har verksamheten ca 90 anställda och med huvudkontor i Stockholm.

Besök www.kommers.se för mer information

Vill du veta mer?

Här hittar du mer information: